Kartläggning av proteinerna i människokroppen

Delar av vår arvsmassa består av gener vars information översätts till proteiner. Proteiner har många olika funktioner i kroppen, till exempel transporterar de molekyler, utför kemiska processer och bygger upp membran. Även om alla celler i en organism bär på samma gener, kan en viss gen vara aktiv i en typ av vävnad men inte i en annan. Det betyder att olika proteiner produceras i olika delar av kroppen.

Forskningsprojektet Human Protein Atlas startades 2003 av svenska forskare. Inom projektet har över 90 procent av de cirka 20 000 proteinerna i människokroppen analyserats. Analyserna visar i vilka vävnader de olika proteinerna finns och om de finns inuti cellen eller i blodomloppet. Ungefär hälften av alla proteiner som analyserades fanns i alla undersökta vävnader och organ. Dessa proteiner är bland annat involverade i celltillväxt, energiproduktion och ämnesomsättning.

Informationen om var i människokroppen de olika proteinerna produceras kan användas för att förklara hur olika läkemedel fungerar och för att utveckla nya. Potentiellt kan resultaten också användas för att förutsäga om ett visst läkemedel kommer att ge kraftiga biverkningar.

Natalie von der Lehr

Källa: Uhlén et al, Science 347, 394 (jan 2015)