Klartecken för de första RNAi-modifierade insektsresistenta grödorna i USA

Bild på majsrotbaggen Diabrotica virigifera.
Majsrotbagge, Diabrotica virigifera. Foto: Tom Hlavaty, USDA-ARS.

I mitten av juni gav myndigheterna i USA klartecken till fyra majs som kan motstå angrepp från majsrotbaggen. Den teknik som använts för att göra majsen resistent mot majsrotbaggen bygger på RNA- interferens (RNAi).

RNAi är en naturlig process i växter, människor och djur där dubbelsträngat RNA reglerar hur mycket protein som produceras från en viss gen. Forskare har inspirerats av detta och RNAi har bland annat använts för att ta fram äpplen (Arctic apples) och potatis (Innate) som inte mörknar när de skadas. Det här är dock första gången en RNAi-gröda som påverkar en annan organism avreglerats.

Majsen har modifierats med en DNA-sekvens som när den uttrycks bildar ett dubbelsträngat RNA. När skalbaggslarverna äter av majsen kommer det dubbelsträngade RNA:t att kännas igen av larvernas eget RNAi-maskineri. Det leder till att en för insekterna viktig gen stängs av och att de så småningom dör.

Källor: EPA registers innovative tool to control corn rootworm. Environmental Protection Agency News 15 juni 2017; Control of Coleopteran insect pests through RNA interference. Baum et al, Nature biotechnology 25, 1322-1326 (2007); Characterizing the mechanism of action of double- stranded RNA sctivity against western corn rootworm. Bolognesi et al, PLoS ONE 7, e47534 (2012); Ecological risk assessment for DvSnf7 RNA: A plant-incorporated
protectant with targeted activity against western corn rootworm. Bachman et al, Regulatory Toxicology and Pharmacology 81, 77-88 (2016).