Klartecken för försök med modifierade myggor i USA

Under 2020 har företaget Oxitecs Aedes-myggor fått klartecken att släppas ut på Florida Keys, en ögrupp utanför Miami. Försöket kommer enligt beräkningarna att starta 2021. Det blir då första gången genetiskt modifierade myggor släpps ut i USA.

Marie Nyman

Källa: Florida Keys Mosquito Control District. FKMCD Board Approves Oxitec Pilot. August 19, 2020.