Kommersiell odling av genetiskt modifierade grödor 2015

Bild på sojabönor i fält.
Sojaböna, Glycine max.

Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 83 procent av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 75 procent, för majs 29 procent och för raps 24 procent. Övriga genmodifierade växter som odlades kommersiellt var aubergine, squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, potatis och poppel. Mer än 90 procent av all majs, sojaböna och bomull som odlades i USA var genmodifierad. På motsvarande sätt var mer än 90 procent av all raps som odlades i Kanada och den bomull som odlades i Indien genmodifierad.

En genetiskt modifierad majs är godkänd för odling inom EU. Det är resistent mot bland annat majsmott och som betecknas MON810. Inom EU odlades den insektsresistenta majsen på 116 870 hektar. Majsen odlades i Spanien, Tjeckien, Portugal, Slovakien och Rumänien, varav cirka 92 procent i Spanien. Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för till exempel olika klimat. I december 2015 fanns 218 olika majssorter som bygger på MON810 i EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

När det gäller egenskaper så var herbicidtolerans den vanligaste och grödor med herbicid-tolerans odlades på 53 procent av de 180 miljoner hektaren. Insektsresistens var den näst vanligast och odlades på 14 procent av arealen. På senare år har dessa två egenskaper kombinerats, så kallade staplade egenskaper. Under 2015 odlades grödor med staplade egenskaper på 33 procent av den totala arealen av genmodifierade grödor.

Jenny Carlsson

Källor: C. James. Executive Summary, Brief 51, 20th Anniversary of the Global Commercialization of Biotech Crops (1996 to 2015) and Biotech Crop Highlights in 2015. http://www.isaaa.org; Gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter, 34:e fullständiga utgåvan, (2015/C 404/01)