Ledande forskare uppmanar till ett globalt stopp för klinisk användning av CRISPR

Under 2018 föddes kinesiska tvillingflickor som förändrats genetiskt med CRISPR/Cas9. Det kontroversiella experimentet fördömdes unisont av forskarvärlden och ökade trycket för ett gemensamt regelverk för klinisk användning av CRISPR/Cas9.

Med CRISPR/Cas9 är det möjligt att förändra DNA-sekvensen på ett förutbestämt ställe. Utvecklingen och spridningen av CRISPR/Cas9 har gått väldigt fort och riktlinjer för hur tekniken ska få användas, framför allt på människa, har inte hängt med.

En grupp av 18 ledande forskare och etiker från olika länder uppmanar nu, i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature, till ett tillfälligt globalt stopp för klinisk användning av CRISPR/Cas9. Förbudet skulle gälla ärftlig genomredigering av det mänskliga genomet. Det innefattar genomredigering i mänskliga ägg, spermier och embryon.

Forskarna som uppmanar till förbudet föreslår att avbrottet ska vara under en 5-årsperiod medan tekniken förfinas och blir säkrare. De poängterar även att vidare diskussioner måste föras om tillämpningen av CRISPR/Cas9 som syftar till att justera en defekt gen kontra genetisk ”förbättring”. Ett exempel på det senare kan vara att introducera ett anlag i arvsmassan som förstärker muskelstyrka eller kognition.

Efter ett moratorium på 5 år föreslår gruppen att varje land kan välja om de vill förlänga förbudet eller tillåta viss tillämpning. Forskarna som står bakom artikeln rekommenderar också att ett internationellt koordinerande organ tillsätts som kan överse och stötta varje lands vägval. De förordar även ett krav på att representanter från de länder som väljer att tillåta ärftlig gen-redigering uppvisar ett brett stöd från medborgarna i landet.

Forskarna bakom artikeln har varit högst delaktiga i CRISPR/Cas9-teknikens framfart, både som utvecklare och användare. Bland namnunderskrifterna finns Emmanuelle Charpentier och Feng Zhang som anses vara två av innovatörerna bakom tekniken. Även Nobelpristagaren Paul Berg finns med bland författarna. Under 70-talet var Paul Berg med och utformade internationellt gällande riktlinjer för användningen av rekombinant-DNA. På den tiden var detta en helt ny teknik där eventuella risker var okända, precis som ärftlig gen-redigering på människa med gensaxen CRISPR/Cas9 är idag.

/Mia Olsson
Källa: Adopt a moratorium on heritable genome editing. Nature 13 MAR  2019.