Melonens, bananens och kornets genom kartlagda

Bild på nätmelon, Cucumis melo.
Nätmelon, Cucumis melo.

Spanska forskare har kartlagt arvsmassan av melon (Cucumis melo), en art av stort ekonomiskt värde runt om i världen, särskilt i medelhavsregionen, i Asien och i Afrika. Forskarna identifierade bland annat 411 gener som verkar vara relaterade till resistens mot olika sjukdomar och en rad gener som bestämmer fruktmognad, färg och smak. Att känna till de gener som styr egenskaper som sjukdomsresistens och smak är viktigt för att få fram nya och förbättrade sorter.

Bananer (Musa spp.) är fleråriga örter som är mycket viktiga för livsmedelsförsörjningen i många tropiska och subtropiska länder. Domesticeringen inleddes för cirka 7000 år sedan i Sydostasien och innebar bland annat att olika arter av banan korsades med varandra. Dagens kärnfria bananer är sterila och förökas därför vegetativt (klonas). På grund av örtens komplexa genetik är förädling av banan särskilt utmanande.

Ett internationellt team, lett av franska forskare, har nu kartlagt arvsmassan av en banan av typen Cavendish (Musa acuminata) och identifierat drygt 36,500 protein-kodande gener. Bananer angrips av många olika skadegörare bland annat svampen Mycosphaerella fijiensis som orsakar sjukdomen Black sigatoka och svampen Fusarium oxysporum som orsakar Panamasjukan. Den sistnämnda sjukdomen var anledningen till att den på 1950-talet dominerande sorten Gros Michel slogs ut och ersattes av bananer av Cavendish-typ. På den tiden var Cavendish-bananer motståndskraftiga mot Panamasjukan men sedan dess har en ny stam av svampen, som även orsakar skador på Cavendish-bananer, identifierats. Kartläggningen av bananens arvsmassa innebär att forskarna tagit ett stort steg framåt för att nysta upp bananens innersta och därmed få verktyg för förädling för till exempel sjukdomsresistens.

Korn (Hordeum vulgare) är det fjärde viktigaste sädesslaget i världen efter vete, ris och majs. Det används bland annat som djurfoder och vid öl- och whiskeytillverkning. Nu har ett internationellt konsortium av forskare kartlagt kornets genom. Det har varit en stor utmaning att pussla ihop hela genomet. Kornets arvsmassa innehåller nämligen många repetitiva sekvenser och är nästan dubbelt så stort som människans.

Marie Nyman

Källor: The genome of melon (Cucumis melo L.), Garcia-Mas et al, PNAS, vol. 109: 11872 (2012); The banana (Musa acuminata) genome and the evolution of monocotyledonous plants, D’Hont et al, Nature vol. 488:213 (2012); A physical, genetic and functional sequence assembly of the barley genome, The International Barley Genome Sequencing Consortium, Nature doi:10.1038/nature11543 (2012)