Mikrobiomet hos ett jägar-/samlarfolk

Det humana mikrobiomet utgörs av alla mikroorganismer på och i människokroppen. Ett internationellt forskarlag har analyserat mikrobiomet i mag-tarmkanalen hos ett jägar-/samlarfolk i Tanzania. Samhället kallas för Hazda och resultaten av studien visar att dessa människor har ett unikt mikrobiom.

Det är anpassat för att bryta ner fibrer från deras växtrika diet och mikroorganismerna i mag-tarmkanalen hjälper troligen människorna att omvandla en stor del av den hårdsmälta maten till energi. Forskarna kunde även observera skillnader mellan män och kvinnor. Männen i samhället jagar vilt och samlar in honung medan kvinnorna samlar in ätbara växter. Männen och kvinnorna delar på maten men eftersom de troligen äter mer av det de själva har jagat eller samlat in anpassar sig mikrobiomet efter det.

Resultaten tyder också på att det kan behövas en omvärdering av vilka bakterier som är dåliga eller bra för hälsan. De undersökta personerna av Hazdafolket hade höga nivåer av bakterien Treonema som i industriländer ofta associeras med sjukdom och saknade Bifidobacterium som vanligtvis associeras med hälsa.

Natalie von der Lehr

Källa: Schnorr et al, Nature Communications 5, 3654 (april 2014)