Myggor använder mottagarprotein i antennerna för att hitta till människor

Bild på myggarten Aedes aegypti.
Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som gula febern, denguefeber och zikavirus. Foto: Prof. Frank Hadley Collins, Dir., Cntr. for Global Health and Infectious Diseases, Univiversity of Notre Dame

Myggan Aedes aegypti sprider bland annat virussjukdomen gula febern. Arten finns i två former, de myggor som föredrar människoblod och skogsmyggorna som hellre biter andra djur. Nu har forskare hittat en gen vars protein gör att vissa Aedes-myggor föredrar människor. Genen producerar ett mottagarprotein för doftämnet sulcaton som vi människor utsöndrar. Proteinet finns i högre halter i antennerna hos de myggor som föredrar att livnära sig på människoblod jämfört med skogsmyggorna.

Med hjälp av sina antenner känner myggorna av om det är en människa eller något annat djur. Man tror att utvecklingen som ledde till att vissa myggor föredrar människor skedde för några tusen år sedan och att det har gett myggorna vissa fördelar. Vi människor är till exempel hårlösa och lever i stora grupper.

Det är troligt att andra dofter och andra gener bidrar till att förklara varför myggorna dras till människor något som forskarna bakom studien nu undersöker. Kunskapen om hur vissa myggor specialiserat sig på människor kan vara till hjälp för att förhindra sjukdomsspridning.

Marie Nyman

Källa: McBride et al. (2014) Nature 515, 222