Modell över hur populationer av getingar kan minskas

I Nya Zeeland har forskare undersökt om CRISPR/Cas9 skulle kunna användas som gendrivare för att minska eller utrota populationer av vanlig geting. Den vanliga getingen upptäcktes för första gången i Nya Zeeland 1978 och har blivit ett stort problem där, inte minst för den biologiska mångfalden. Forskarna valde att studera hur bildandet av spermier skulle kunna förhindras. De har ännu inte utfört några experiment på getingar utan gjort datasimuleringar för hur det skulle kunna fungera. Slutsatsen var att det skulle vara möjligt att minska populationsstorlekarna, men att det troligtvis skulle behövas en kombination av metoder för att helt utrota getingen. Den vanliga getingen har tagit över efter tyskgetingen som tidigare fanns i bokskogarna i Nya Zeeland. Tyskgetingen härstammar från Europa och Nordafrika och etablerade sig i Nya Zeeland på 1940-talet. Om populationerna av vanlig geting minskar skulle troligtvis tyskgetingen komma tillbaka. Forskarna menar därför att eventuella insatser måste göras på båda arterna samtidigt.

Marie Nyman

The potential for a CRISPR gene drive to eradicate or suppress globally invasive social wasps. Lester et al., Scientific Reports (2020).