Modifierade bakterier signalerar närvaro av antibiotika

E. coli-bakterier
Bakterier av arten Escherichia coli, E. coli

Forskare har modifierat E. coli-bakterier så att de kan signalera närvaro av specifika molekyler i tarmarna hos möss. I en första studie modifierades bakterierna med en gen som aktiveras när bakterierna kommer i kontakt med ett visst antibiotikum. Mössen gavs antibiotika och de modifierade bakterierna. När bakterierna i mössens avföring analyserades kunde forskarna se att genen aktiverats av antibiotikan som mössen fått.

Detta system skulle enligt forskarna kunna användas som ett diagnostiskt verktyg för att upptäcka olika ämnen som frisätts under en pågående inflammation i människans tarmar. Det skulle vara enklare än att genomföra till exempel en koloskopi, som innebär att tjocktarmen undersöks med hjälp av en böjlig slang.

 Marie Nyman

Kotula et al, PNAS 111, 4838 (2014); Tobin Kåhrström, Nature Reviews Microbiology 12, 314 (2014)