Näringsrikare tomater med längre hållbarhet

Tomater, Solanum lycopersicum

Ett stort problem för odlare och dagligvaruhandeln är att stora kvantiteter frukt och grönsaker går till spillo. Globalt rör det sig enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om i storleksordningen 50 procent av de skördade frukterna oh grönsakerna. För att förlänga tomaters hållbarhet skördas de ofta omogna. Innan försäljning kan mognadsprocessen påskyndas med hjälp av växthormonet etylen. Denna process gör dock att tomaterna förlorar smak.

För några år sedan modifierades en tomat så att den producerar höga halter av antocyaniner. Antocyaniner är växtpigment som ger bär och blommor röda, lila och blå nyanser. De fungerar också som antioxidanter och anses vara bra för hälsan.

Nu har de modifierade tomaterna analyserats lite närmare. Det visade sig bland annat att de har betydligt längre hållbarhet. Själva mognadsprocessen var densamma i modifierade respektive omodifierade tomater, men den process som leder till att frukten blir övermogen och ruttnar var långsammare i den modifierade tomaten. I snitt är hållbarheten för tomater 21 dagar, de modifierade höll sig fasta och fina i 48 dagar. De modifierade tomaterna visade sig även vara mindre känsliga för angrepp av svampen Botrytis cinerea.

Marie Nyman

Källa: Butelli et al, Nature Biotechnology 26:1301 (2008); Food and Agricultural organization of the United States, Rome 2011. Global food losses and food waste extent, cause and prevention; Zhang et al, Current Biology 23:1094 (2013)