Naturläkemedel innehåller inte alltid vad som utlovas på förpackningen

Bild på johannesört.
Johannesört.

Kanadensiska forskare har med hjälp av DNA-analyser kunnat konstatera att vad som finns i naturläkemedel inte alltid motsvarar märkningen på förpackningen. En majoritet av de 44 naturläkemedel som testades höll inte måttet.

Fyrtioåtta procent innehöll visserligen den växt som angavs på förpackningen, men många av dessa preparat innehöll även växtarter som inte deklarerats. I en tredjedel av fallen var den produkt som angavs på innehållsförteckningen utbytt mot en annan växtart.

I en produkt var exempelvis Johannesört utbytt mot Senna alexandrina, en ärtväxt som traditionellt används som laxeringsmedel. Används den under en längre tid kan det ge bieffekter som kronisk diarré och tjocktarms- och leverskador. Det fanns också fall där alfalfa såldes som preparat från det kinesiska tempelträdet Gingko biloba.

Andra preparat var kontaminerade med flikpartenium (Parthenium hysterophorus), en ört som traditionellt används mot bland annat feber och migrän, men även kan ge negativa effekter som andnöd, utslag, svullnader och blödningar. Dessutom reagerar ämnen i flikpartenium med en rad olika receptbelagda läkemedel och vissa typer av värktabletter, exempelvis aspirin.

Många preparat innehöll även utfyllnadsmedel som inte stod med i innehållsförteckningen. Det rörde sig om ris, sojaböna och olika gräsarter som exempelvis vete. Dessa växtarter kan ge allergiska reaktioner och den som är glutenintolerant bör inte äta produkter som innehåller vete.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör den här typen av falsk varudeklaration en fara för konsumenterna.

Marie Nyman

Källa: Newmaster et al. BMC Medicine 11:222 (2013)