Ny genterapi godkänd för behandling av myelom

Myelom är en form av blodcancer som trots flera tillgängliga behandlingar räknas som kronisk. Cancerformen uppstår i benmärgen där en typ av vita blodkroppar omvandlas till tumörceller som förökar sig okontrollerat. I Sverige diagnosticeras årligen ungefär 670 nya fall av myelom.

EU-kommissionen har nu godkänt genterapin Abecma för att behandla patienter som testat andra behandlingar men där ingen har gett god effekt. Abecma är en så kallad CAR-T-cellterapi där en typ av immunceller (T-celler) modifieras genetiskt så att de bättre söker upp och attackerar tumörceller.

Godkännandet baseras på studieresultat som visar en god och långvarig behandlingseffekt hos majoriteten av patienterna i studien. Abecma har fått ett så kallat villkorat godkännande som gäller under ett år och kan omvandlas till ett vanligt godkännande om de uppföljande studierna bekräftar de positiva effekterna av behandlingen.

/Mia Olsson

Källa:

https://www.ema.europa.eu/

Abecma den första CAR T-terapin för behandling av patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom godkänd – Onkologi i Sverige