OMEGA – ett nytt system för att modifiera DNA

Under det senaste decenniet har forskare omvandlat bakteriers CRISPR-baserade immunsystem till gensaxar som kan modifiera DNA mycket precist. Genom att utforska det evolutionära ursprunget till Cas-enzymer i CRISPR/Cas-systemet har forskare upptäckt andra potentiella genomredigerare i mikroorganismers arvsmassa. De kallar den nya gruppen av DNA-modifierare för OMEGA (Obligate Mobile Element Guided Activity). Liksom Cas-enzymet i CRISPR/Cas-systemet, vägleds dessa DNA-modifierande enzymer av små bitar RNA. Det innebär att RNA:t visar enzymet vägen till den plats i arvsmassan där DNA-strängen ska klippas itu. I OMEGA-gruppen ingår tre klasser av enzymer. Två av dem är evolutionär föregångare till Cas9-enzymet och en är föregångare till Cas12.

OMEGA-systemet har sitt ursprung i bakterier, men har fåtts att fungera även i humana celler. Forskarna menar att det innebär att OMEGA-systemet skulle kunna användas när nya genterapier utvecklas. OMEGA-enzymerna är betydligt mindre än Cas-enzymen vilket underlättar transporten in i de celler vars DNA ska modifieras. Systemet är dock ännu inte lika effektivt som CRISPR/Cas, något forskarna arbetar vidare med.

Marie Nyman

The widespread IS200/605 transposon family encodes diverse programmable RNA-guided endonucleases. Altae et al, Science. Online September 9, 2021. DOI: 10.1126/science.abj6856