Lipider

Ett samlingsnamn för en grupp ämnen bestående av bland annat fetter, oljor, vaxer och vissa vitaminer.