Positiva resultat från försök med ebolavaccin

Bild på ebolavirus
Ebolavirus. Foto: Heinz Feldmann, Peter Jahrling, Elizabeth Fischer and Anita Mora, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health. CC BY-NC 2.0

Sedan ebolaviruset identifierades för första gången 1976 har flera sporadiska utbrott rapporterats på den afrikanska kontinenten. Vid det senaste utbrottet som startade i Västafrika 2014 beräknas 11 300 människor ha avlidit. Hårdast drabbat var Guinea, Sierra Leone och Liberia. I december 2016 rapporterades om ett försök med ett vaccin som visat på mycket positiva resultat.

När studien startade 2015 hade antalet sjukdomsfall sjunkit i Guinea där studien utfördes. Det var för få fall för att forskarna skulle kunna genomföra en meningsfull studie på det traditionella sättet, det vill säga ge vaccinkandidaten till en slumpmässigt utvald grupp och jämföra med en kontrollgrupp som inte fått vaccinet. De bestämde sig då för att försöka med något som på engelska kallas ring vaccination. Det innebär att när en person blir sjuk vaccineras till exempel vänner, familj och grannar. Så fort ett fall av ebola diagnosticerades sökte forskarna upp alla personer den sjuke haft kontakt med. Vissa sådana grupper vaccinerades, andra inte. Ingen av de personer som fick vaccinet blev sjuk, medan 23 insjuknade i ebola i kontrollgrupperna.

Både Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten i USA och den Europeiska läkemedelsmyndigheten har gett företaget Merck, Sharpe & Dohme, som tillverkar vaccinet, ett snabbspår. Det innebär att när företaget lämnar i en ansökan om marknadsgodkännande av vaccinet kommer den att behandlas snabbare än normalt.

Marie Nyman

Källa: Efficiency and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in preventing Ebola viris disease: final results from the Guinea ring vaccination, open-label, clustered-randomised trial. Henao-Restrepa et al, The Lancet, published online December 22 (2016); Final trial results confirm Ebola vaccine provides high protection against disease. WHO News release 23 December 2016