Produktion av omega-3-fettsyra i fröolja

Backtrav, Arabidopsis thaliana, modellväxt
Backtrav, Arabidopsis thaliana

Odlade oljeväxter innehåller framför allt fettsyrorna palmitinsyra, stearinsyra, oljesyra, linolsyra och linolensyra. I andra organismer finns en uppsjö av olika sorters fettsyror som är av intresse för olika ändamål. Fisk är den huvudsakliga källan till de riktigt långa, fleromättade omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA). Den höga halten av dessa fettsyror i vissa fiskarter beror till stor del på fiskarnas intag av plankton som syntetiserar dessa ämnen. Forskning har visat att långa, fleromättade fettsyror är viktiga för bland annat hjärt-kärlfunktionen och nervsystemet.

I fiskolja finns i storleksordningen 18 procent EPA och 12 procent DHA. I en översiktsartikel publicerad 2009 diskuterades möjligheten att nå dessa nivåer i fröolja. Enligt artikelförfattarna kan växter fås att producera 18 procent EPA i sin fröolja, medan en ökning av DHA till 12 procent i oljan är betydligt svårare och beskrivs som en stor utmaning. Nu, tre år senare, har forskare lyckats producera upp till 15 procent DHA i backtravsfrön. Målet är att på samma sätt modifiera oljegrödor som raps. Enligt forskarna skulle en hektar raps med 12 procent DHA i sin fröolja uppskattningsvis kunna producera DHA som motsvarar 10 000 fiskar.

Marie Nyman

Petrie et al, PLoS ONE 7:e49165 (2012)