Genteknikens utveckling 2017

Gentekniknämnden ska i samband med årsredovisningen lämna en översiktlig be­skrivning av utvecklingen inom genteknikområdet under det senaste räken­skaps­året. Referaten i rapporten bygger till största delen på naturvetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning och patent.

Ett axplock ur rapporten

  • Basredigering är en ny teknik som gör det möjligt att byta ut enstaka baspar i arvsmassan, till exempel ett A-T mot ett G-C. Detta utan att klippa i arvs­massan. Under året har forskare visat att tekniken fungerar på bland annat ris, majs, vete och tomat. Andra forskare har basredigerat arvsmassan i mänskliga celler.
  • En patient med en svår hudsjukdom har fått ny hud på cirka 80 procent av sin kropp. Den transplanterade huden bär på en korrekt version av den gen som är muterad i patienten.
  • Myndigheter i USA kallade det ett historiskt beslut när de i augusti god­kände en immunterapi för behandling av cancer. Knappt två månader se­nare godkändes ytterligare en immunterapibehandling och innan året var slut en genterapiprodukt för behandling av en ögonsjukdom.
  • Det gyllene riset har marknadsgodkänts för användning som livsmedel i Australien och Nya Zeeland. En ansökan om marknadsgodkännande av riset för odling har lämnats in i Filippinerna.
  • I mars upptäcktes genmodifierade petunior på marknaden i Finland. Sedan dess har över 120 sorter identifierats inom EU. Petuniorna härstammar tro­ligtvis från plantor som genmodifierades i Tyskland redan på 1980-talet.
  • Information om olika typer av organismerDNA-nivå finns idag i data­baser och användningen av dessa databaser genomsyrar i princip hela den moderna biologin. Om och i så fall hur internationella avtal som reglerar ge­netiska resurser ska gälla för digital sekvensinformation är en fråga som för tillfället diskuteras.
  • Inom EU har kommissionen gjort ytterligare ett försök att lösa den blocke­ring som råder när det gäller marknadsgodkännande av genetiskt modifie­rade växter. Förslaget innebär att kommittéförfarandet ändras.

Läs hela rapporten:

Genteknikens utveckling 2017 (pdf)