Ris med effektivare kväveanvändning

Ris
Ris, Oryza

Företaget Arcadia Biosciences har modifierat en rad växter så att de använder kväve effektivare och därför behöver mindre mängd kvävegödsel. Nu har företaget i samarbete med African Agricultural Technology Foundation och det internationella centret för tropiskt jordbruk (CIAT) slutfört ett två år långt fältförsök med ris. Försöken genomfördes vid CIAT i Colombia.

Resultaten visade att det modifierade riset producerade betydligt högre skörd när cirka 50 procent av en normal kvävegiva användes. Första året producerade det genmodifierade riset 22 procent mer än kontrollen och år två 30 procent mer.

Marie Nyman

Källa: Pressmeddelande, Arcadia Bioscience, 10 sep 2013