Silkesmaskar gör spindeltråd

Spindelarten Nephilia clavipes

Spindeltrådar är ett starkt och tåligt material som skulle kunna användas i många olika tillämpningar, såväl tekniska som biologiska. Till exempel har det visats att stamceller växer särskilt bra på ett underlag av spindeltrådar. Det är dock svårt att ”odla” spindlar och därför har forskare nu satt ihop delar av arvsmassan från spindeln Nephila clavipes och silkesmasken Bombyx mori.

Det artificiellt tillverkade DNA:t fördes in i silkesmaskarnas arvsmassa, därefter producerade silkesmaskarna ett material som är mer elastiskt och starkare än det vanliga silket och lika tåligt som spindeltråd. Materialet skulle till exempel kunna användas för tillverkning av kirurgiskt tråd.

Natalie von der Lehr

Källa: Teule at al, Proceedings of the National Academy of Sciences 109:923 (jan 2012)