Stamceller effektiva mot ögonsjukdom

I ögat utgör den gula fläcken den centrala delen av ögats näthinna. Det är där vi har det skarpaste seende. Vid makuladegeneration uppträder åldersförändringar som leder till försämrad syn. Stargardts sjukdom är en form av makuladegeneration som bryter ner synreceptorer i ögat och successivt försämrar synskärpan. Sjukdomen leder vanligtvis till blindhet. Genom att behandla patienter med embryonala stamceller hoppas forskarna kunna ersätta de förstörda synreceptorerna.

En studie i den vetenskapliga tidskriften The Lancet presenterade i januari 2012 de första kliniska studierna. Studien omfattar två patienter och i båda fallen kunde forskarna hitta levande stamceller i ögat fyra månader efter behandlingen. Även synen hade förbättrats. Inga biverkningar har hittills upptäckts. Nu går studien in i nästa fas då tolv patienter med Stargardts sjukdo ska behandlas.

Natalie von der Lehr

Källa: Schwartz et al, The Lancet 379:713 (januari 2012)