Storbritannien tar första steget mot en revidering av GMO-lagstiftningen

Under första veckan av 2021 startade Storbritannien en konsultationsprocess med fokus på genomredigerade organismer. Beroende på resultatet av konsultationen kan definitionen av en genetiskt modifierad organism i den nationella lagstiftningen komma att ändras. Det ansvariga departementet anser att organismer som är ett resultat av genomredigering eller andra tekniker och som kunnat tas fram med traditionella metoder inte bör omfattas av lagstiftningen. I steg 2 kommer synpunkter på GMO-lagstiftningen i stort att samlas in. Resultatet kommer att vara vägledande när det gäller en bredare reform av GMO-lagstiftningen. Det kommer dock att vara en längre process med bland annat ytterligare konsultationer :

I samband med att konsultationsprocessen startade uttalade sig Secretary of State vid det ansvariga departementet:

” Now that we have left the EU, we are free to make coherent policy decisions based on science and evidence and it starts today with a new consultation on proposed changes to English law that will enable gene editing to take place, so that we can achieve a simpler, scientifically credible regulatory framework to govern important new technologies.” 64

Marie Nyman

The regulation of genetic technologies. Department of Environment, Food and Rural Affairs, 7 January 2021; Environment Secretary speech on gene-editing consultation: Oxford Farming Conference 2021, https://www.gov.uk