Studie visar att övergången till foder som innehåller GMO inte påverkat djurens hälsa

Bild på ko i hage.
Ko, Bos taurus.

De första GM-grödorna började odlas 1996 och idag räknar man med att över 95 procent av USA:s livsmedelsproducerande djur får foder som innehåller GMO. Det rör sig om miljarder djur varje år. Exempelvis föds nio miljarder broilers upp årligen och fodret består vanligtvis av majs och sojaböna. 90 procent av den majs som idag odlas i USA är genmodifierad. För sojaböna är siffran 93 procent.

För att se hur övergången till foder som innehåller GMO påverkat djuren analyserade en grupp forskare uppgifter om djurens produktivitet och hälsa mellan åren 1983-1994 och 2000-2011. Siffrorna hämtades från offentliga databaser som exempelvis statistik som samlats in av USA:s jordbruksdepartement. Under perioden 2000-2011 utfodrades i storleksordningen 100 miljarder djur med foder som innehöll GMO.

Forskarna sammanställde bland annat uppgifter om djur som lever under en kort tid, som broilers och de som lever längre som mjölkkor. De fann inga tecken på att djurens hälsa eller produktivitet skulle ha påverkats i negativ riktning på grund av övergången till foder som innehåller GMO. Exempelvis var överlevnaden bland broilers i princip oförändrad genom åren, men som lägst 2011. Andelen broilers som ansågs otjänliga som föda hade minskat genom åren och var som lägst 2011.

Marie Nyman

Källa: Prevalence and impact of genetically engineered feedstuff on livestock population, Van Eenennaam & Young, Journal of Animal Science 92:4255-4278 (2014)