Svenskt företag satsar på gensaxen CRISPR/Cas9

I slutet av året startades ett nytt svenskt växtförädlingsföretag, SolEdits AB. Företaget harfokus på förädling av potatis och som förädlingsverktyg används den nobelprisbelönta gensaxen CRISPR/Cas9. Företaget ägs av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges stärkelseproducenter och SLU Holding. Företaget har redan en färdig produkt, en potatis med förändrad stärkelsekvalitet som testats i fältförsök under flera år. Stärkelse består av molekylerna amylos och amylopektin. Båda är uppbyggda av glukos, men har olika egenskaper. En kokt lösning som innehåller amylos är instabil och blir snabbt oanvändbar. En kokt lösning av amylopektin är däremot stabil och kan lagras länge. Stärkelse används i till exempel soppor, såser, krämer och mejeriprodukter. För att livsmedelsprodukterna ska kunna lagras modifieras mycket av stärkelsen kemiskt. I Sverige används årligen mellan 5 000 och 6 000 ton kemikalier för att stabilisera stärkelse.

Marie Nyman

SolEdits AB: https://soledits.com/; Nobelpriset – ett lyft för svenska livsmedel. Lantbrukarnas riksförbund, nyheter, december 2020; Nu sätts den nobelprisade gensaxen i potatis, Livsmedel i fokus, 9 december 2020