Syntetisk arvsmassa ger bakterie nytt liv

1977 presenterades den första kompletta sekvensen (den inbördes ordningen av DNA-byggstenarna A, T, G och C) för ett genom. Det rörde sig då om DNA-sekvensen hos ett bakterievirus. Arton år senare presenterades den första DNA-sekvensen för en bakterie (Haemophilus influenzae). Strax därefter publicerade Craig Venter och hans team sekvensen för bakterien Mycoplasma genitalium.

Nu har Venters forskargrupp på syntetisk väg lyckats skapa en komplett arvsmassa, föra in den i en tom cell, få den syntetiska arvsmassans gener att fungera och cellen att dela sig.

Det har tagit forskarlaget mer än ett decennium och kostat i storleksordningen 40 miljoner amerikanska dollar men nu har man alltså lyckats transplantera in ett syntetiskt genom i en cell och fått den att sköta hela cellmaskineriet.

Marie Nyman
Källor: Science Express 20 maj 2010; Science 328:958 (2010); J. Craig Venter Institute (http://www.jcvi.org/ ); Nature (News) doi:10.1038/news.2010.255 (2010); Nature (Opinion), 465:422 (2010)