Genmodifierade myggor och denguefeber

Bild på myggarten Aedes aegypti.
Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zikavirus. Foto: Prof. Frank Hadley Collins, Dir., Cntr. for Global Health and Infectious Diseases, Univiversity of Notre Dame

Ett år efter det att de första genetiskt modifierade hanmyggorna (av arten Aedes aegypti) släppts ut på Kajmanöarna rapporterar nu myndigheterna om försöket.  Det rör sig om hanmyggor som är modifierade så att deras avkommor dör på larvstadiet. Sammanlagt har 3 miljoner myggor släppts ut, vilket enligt forskarna lett till en minskning av myggpopulationen med 80 procent. Anledningen till att man vill reducera myggpopulationen är att de sprider ett virus som orsakar denguefeber.

Marie Nyman
Källor: Oxitec, http://www.oxitec.com; Phuc et al, BMC Biology 5:11 (2007); Fu et al, Proceedings of the National Academy of Sciences 107:4550 (2010)