Tidskrift drar tillbaka hårt kritiserad artikel

I september 2012 publicerades en vetenskaplig artikel där forskarnas slutsats var att en typ av herbicidtolerant majs (NK603) och den herbicid majsen är tolerant mot (glyfosat) bland annat leder till att råttor utvecklar tumörer och dör en för tidig död. Ungefär samtidigt gav huvudförfattaren till artikeln, Gilles-Eric Séralini, ut boken Tous Cobayes! (ungefär Vi är alla försökdjur) och lanserade dokumentärfilmen Tous Cobayes? i Frankrike. Majsen NK603 godkändes i USA år 2000 och har ett marknadsgodkännande för import till EU sedan 2004.

Samma dag som presskonferensen hölls skickade den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ut ett pressmeddelande om att myndigheten skulle granska artikeln. EU-kommissionen underrättades och vid EFSA bildades en så kallad Emergency Task Force.

Slutsatsen från EFSA och de sex medlemsstaterna som själva analyserat artikeln var att det fanns allvarliga brister i bland annat försöksdesign, presentation och tolkning av data. Försöksresultaten gav inte stöd för de slutsatser som författarna drog. Sex franska akademier yttrade sig kritiskt och EUSJA (European Union of Science Journalists Associations) ansåg i ett yttrande att de manipulerats av de franska forskarna. Utomeuropeiska länder som granskat artikeln som till exempel Australien/Nya Zealand, Kanada och USA kom till samma slutsats som EFSA. Även djurrättsorganisationen BUAV yttrade sig kritiskt.

Den tidskrift som råttstudien publicerades i, Food and Chemical Toxicology, gav i sitt novembernummer 2012 utrymme åt andra forskare och organisationer att lämna synpunkter på studien. Bland annat uttalade sig The European Society of Toxicologic Pathology mycket kritiskt. Nu har tidskriften i ett brev till artikelförfattarna meddelat att de kommer att dra tillbaka artikeln om författarna inte själva gör det.

Marie Nyman

Källa: Retraction watch: http://retractionwatch.com/