USA godkänner immunterapi för behandling av cancer

Bild på röda blodkroppar, erytrocyter.
Röda blodkroppar, erytrocyter.

I slutet av augusti 2017 godkände USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) en cancerterapi som innebär att patientens egna immunceller modifieras genetiskt (CAR-T-terapi). Myndigheten kallar det ett historiskt beslut eftersom det är den första genterapibehandlingen som godkänns i USA. Terapin har utvecklats av det schweiziska företaget Novartis för behandling av barn och unga vuxna med akut lymfoblastisk leukemi (en form av blodcancer) och kallas Kymriah.

Knappt två månader senare godkände FDA ytterligare en immunterapibehandling. Den kallas Yescarta och är en behandling av vuxna med vissa typer av B-cellslymfom. Lymfom är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar som uppstår i celler i lymfsystemet

Källor: Modified T cells that attack leukemia become first gene therapy approved in the United States, Science, News August 30, 2017, doi:10.1126/science.aap8293; First approval in sight for Novartis CAR-T therapy after panel vote, Nature biotechnology, volume 35, number 8, August 2017