Myndighet i USA varnar läkare för att marknadsföra mitokondriedonation

USAs livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) har beordrat läkaren John Zhang vid New Hope Fertility Center i New York att upphöra med marknadsföring av mitokondriedonation för att förebygga sjukdom. Myndigheten skriver i sitt brev att mitokondriedonation för att förhindra mitokondriell sjukdom inte är tillåtet i USA och att Zhang inte kan använda embryon där mitokondrierna bytts ut i USA och implantera dem i en kvinnas livmoder i något annat land.

Bakgrunden är den att John Zhang och andra forskare i en artikel publicerad i april 2017 beskriver hur embryon med donerade mitokondrier transporterats från New Hope Fertility Center i New York till motsvarande klinik i Mexiko. Där implanterades dessa embryon i en kvinna med den mitokondriella sjukdomen Leighs syndrom. Redan under hösten 2016 presenterade Zhang sina resultat vid en konferens vilket ledde till kritik eftersom lagstiftningen i Mexiko ansågs mindre strikt än den  i USA.

Den största delen av vår arvsmassa finns i cellkärnan, men det finns också arvsmassa i mitokondrierna, cellens energiproducenter. Vid mitokondriella sjukdomar fungerar inte mitokondrierna som de ska. Det kan bero på mutationer i mitokondriernas DNA. När mitokondrierna inte fungerar som de ska kan det påverka olika vävnader och organ i kroppen, särskilt de som förbrukar mycket energi. Mitokondrier med muterat DNA och mitokondrier med friskt DNA är slumpvist fördelade i kroppen och andelen mitokondrier med muterat DNA i olika vävnader och organ varierar från individ till individ. Hur allvarlig sjukdomen blir, vilka symptom som uppstår och om och när sjukdomen bryter ut kan därför variera kraftigt inom en och samma familj. Vid ett mitokondriebyte kommer DNA:t i barnets cellkärnor från modern och fadern, medan den allra största delen av mitokondrierna med sitt DNA kommer från en frisk donator.

I Storbritannien är det enligt lag möjligt för en kvinna med en betydande risk att överföra en mitokondriell sjukdom till sina barn att få donerade, friska mitokondrier.

Källor: Brev från FDA till John ZhangLive birth derived from oocyte spindle transfer to prevent mitochondrial disease, Zhang et al, Reproductive Biomedicine Online Volume 34, Issue 4, Pages 361–368 (2017); Baby’s DNA mix revealed, Nature News in Focus vol 544 (6 April 2017); Embryo work halted, Nature, Seven days, the news in brief vol 548 (10 August 2017); World First as Mitochondrial Donation Regulations Come into Force. Human Fertilisation & Embryology Authority, Pressrelease 29 October 2015; Reports of ”three-parent babies” multiply, Nature News 19 October 2016; UK moves closer to allowing ”three-parents babies”, Nature News 30 November 2016; HFEA permits cautious use of mitochondrial donation in treatment, following advice from scientific experts. HFEA pressrelease, 15 December 2016.