Världens första CRISPR-terapi godkänd i Storbritannien

Storbritanniens läkemedelsmyndighet, MHRA, har marknadsgodkänt genterapin Casgevy. Behandlingen baseras på CRISPR/Cas9-teknik och är utvecklad för blodsjukdomarna β -thalassemi och sicklecellanemi. Ett hundratal patienter har redan fått behandlingen i kliniska prövningar och effekten har varit mycket positiv.  

Livshotande blodsjukdom

Sjukdomarna är livshotande och orsakas av mutationer i en av de gener som bygger upp de röda blodkropparnas hemoglobin. För sicklecellanemi leder mutationen leder till att blodkropparna antar formen av en skära, är kortlivade och lätt klumpar ihop sig vilket leder till blodproppar och akut blod- och syrebrist i olika organ. Patienter upplever mycket smärta och lever i ständig risk för organsvikt. β -thalassemi är en något mildare form av hemoglobinsjukdom men där de mest sjuka patienterna behöver blodtransfusion varje månad för att få tillgång till funktionellt hemoglobin.

Patientens stamceller programmeras om med CRISPR/Cas9

Vid behandlingen är det patientens egna blodbildande stamceller som är i fokus. Stamcellerna isoleras och en gen som heter BCL11A stängs av med CRISPR/Cas9. BCL11A-genen kodar för ett protein som bromsar tillverkningen av en annan form av hemoglobin som kallas för fetalt hemoglobin. Under fostertiden är det fetalt hemoglobin som sköter syretransporten i blodet, men ungefär tre månader efter födseln så slår tillverkningen om till ”vuxet” hemoglobin. När BCL11A stängs av släpper bromsen och cellerna börjar tillverka fetalt hemoglobin igen. Själva behandlingseffekten kommer av att fetalt hemoglobin kan kompensera för ett icke-fungerande ”vuxet” hemoglobin.

Smärtfria efter behandling

I de kliniska prövningar som ligger till grund för godkännandet ingick ett hundratal patienter. Hos samtliga kunde normala mängder fungerande hemoglobin uppmätas i blodet efter behandlingen. Majoriteten av hemoglobinet var av den fetala formen. Ingen av de behandlade patienterna med sicklecellanemi upplever längre de svåra episoder av smärta de tidigare behövde behandlas för och de mår generellt mycket bättre. Patienterna med β -thalassemi är inte längre i behov av blodtransfusioner. Flera patienter som uttalat sig i media säger att de fått ett nytt liv.

/Mia Olsson (2023-11-16)

Källor:

Pressmeddelande: Vertex and CRISPR Therapeutics Announce… | CRISPR Therapeutics (crisprtx.com), MHRA authorises world-first gene therapy that aims to cure sickle-cell disease and transfusion-dependent β-thalassemia – GOV.UK (www.gov.uk)

Frangoul et al., CRISPR-Cas9 Gene Editing for Sickle Cell Disease and β-Thalassemia. NEJM Dec 5 2020