WHO uttalar sig om genetiskt modifierade myggor

I ett uttalande konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO) att vektorburna sjukdomar orsakar mer än 700 000 dödsfall årligen. Med vektorburna sjukdomar menas de som sprids till människa via en annan organism, oftast insekter eller andra leddjur. De menar att alla metoder för att minska sjukdomstrycket, inklusive användningen av genetiskt modifierade myggor, bör undersökas. De anser vidare att det bör finnas tydliga styrmekanismer för att utvärdera eventuell påverkan på hälsa och miljö när modifierade myggor släpps ut i miljön.

Marie Nyman

Källa: Evaluation of genetically modified mosquitoes for the control of vector-borne diseases. WHO, position statement, October 2020.