Det första genetiskt modifierade vetet godkänns

I början av oktober godkände Argentinas jordbruksdepartement ett genetiskt modifierat vete. Det har tagits fram av företaget Bioceres Crop Solutions Corp och är det första modifierade vetet som når marknaden. Vetet kallas HB4 och är liksom företagets HB4-sojaböna, torktolerant. Sojabönan är sedan tidigare godkänd i Argentina, USA och i Brasilien.

Marie Nyman

Pressmeddelande från Bioceres Crop Solutions Corp. Announces Regulatory Approval of Drought
Tolerant HB4® Wheat in Argentina (2020), www.realagriculture.com