037/2016 – Miljö- och energidept, begränsa eller förbjuda odling