Alfalfa med lägre ligninhalt godkänd i USA

Bild på alfaalfa, Medicago sativa.
Alafaalfa, Medicago sativa

Alfalfa odlas för att användas som foder. Avkastningen från alfalfa blir som störst om den skördas när den står i full blom, men kvaliteten försämras ju äldre plantan blir. Alfalfan skördas därför innan avkastningspotentialen är som störst. Att skörden försämras med plantans ålder beror på att lignin-halten ökar ju äldre alfalfan blir.

Ligninet som finns i växtens cellväggar gör det svårt för bakterierna i kornas mage att bryta ner cellulosan och hemicellulosan i cellväggarna. Under året har en genmodifierad alfalfa med lägre ligninhalt godkänts i USA Den lägre ligninhalten gör att den modifierade alfalfan kan skördas när avkastningen är som största utan att kvaliteten försämras.

 Marie Nyman

Källa: United States Department of Agriculture, Federal Register/Vol. 79, No. 217, Monday, November 10, 2014; Animal and Plant Health Inspection Services