Andra generationens genetiskt modifierade myggor godkänns i Brasilien

Det första fältförsöket med genetiskt modifierade myggor genomfördes 2009 på Caymanöarna. Det var det brittiska företaget Oxitecs myggor av arten Aedes aegypti som testades. Aedes-myggor sprider sjukdomar som denguefeber, zika, chikungunya och gula febern. Under 2014 godkände Brasilien de modifierade myggorna för kommersiell användning. Sedan dess har tekniken utvecklats och 2020 godkände Brasilien myggor som modifierats på ett lite annat sätt, men med samma syfte. I båda fallen är det enbart hanar som släpps ut i miljön där de parar sig med vilda honor. Den första generationens myggor var modifierade så att alla individer i avkomman dog. De myggor som nu godkänts i Brasilien är modifierade på så sätt att bara de individer i avkomman som är honor dör, medan hanarna överlever. I de försök som hittills genomförts har myggpopulationerna minskat med över 90 procent.

Marie Nyman

Källa: OXITEC’S NEW FRIENDLY™ AEDES AEGYPTI MOSQUITO TECHNOLOGY RECEIVES FULL BIOSAFETY APPROVAL IN BRAZIL. 27 May 2020