Ta bort istället för att lägga till – mutation gör riset resistent mot bakterier

Risplantor
Ris, Oryza

Bakterien Xanthomonas oryzae orsakar bladfläcksjuka på ris. Som en del i infektionsprocessen utsöndrar bakterien proteiner som binder till och aktiverar vissa gener (S-gener) i riset. I den S-gen som forskarna riktade in sig på finns ett särskilt avsnitt som bakterieproteinerna binder till. Forskarna avlägsnade delar av detta bindningsställe med genomredigeringstekniken TALEN och bakterieproteinet kunde därmed inte aktivera risets S-gen. Detta resulterade i risplantor med resistens mot bakterien.

En första analys tyder på att flera av risplantorna, efter klassiska korsningar, inte bär på något av det främmande DNA som plantorna initialt modifierades med. Forskarna menar dock att noggrannare analyser krävs för att verkligen vara säker på att så är fallet. Morfologiskt var de muterade plantorna identiska med kontrollplantorna.

Detta är ett exempel på ny teknik där växten i ett tidigt stadium av processen är en genetiskt modifierad organism (GMO), men där slutprodukten inte bär på något främmande DNA. Det är därför oklart om den ska regleras eller inte.

Marie Nyman

Källa: Li et al, Nature Biotechnology 30:390 (May 2012)