CRISPR-redigerat ris kan ge högre skörd

Bild på risplantor
Ris, Oryza

Forskare från USA och Kina har använt genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9 för att utveckla ett ris som producerar upp till 31 procent mer riskorn i fält.

Forskarna använde CRISPR/Cas9 för att skapa mutationer i risets arvsmassa. Totalt muterades tretton gener, alla inblandade i produktionen av abskisinsyra, ett växthormon som ökar växters tolerans mot olika stressfaktorer i miljön, men hämmar tillväxten. En av dessa mutationer ledde till en ökad produktion av riskorn utan att växtens stresstolerans påverkades nämnvärt.

Källa
Mutations in a subfamily of abscisic acid receptor genes promote rice growth and productivity, Miao et al, PNAS May 21, 2018. 201804774; published ahead of print May 21, 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1804774115