Genomredigerade grödor regleras inte som genmodifierade enligt brittiska myndigheter

Oljedådrablomma
Camelina sp. USDA-ARS, foto: James Eklund

Genomredigerade grödor har för första gången börjat odlas i fältförsök i Storbritannien. Det rör sig om oljedådra, en av Europas äldsta oljeväxter. Den så kallade Tollundmannen påträffades vid en torvgrävning i en mosse i Danmark på 1950-talet. Det välbevarade mossliket beräknas ha levt cirka 400 år f. kr. och hans sista måltid var någon form av gröt som bland annat innehöll oljedådra.

De forskare som genomför försöket arbetar vid Rothamsteds Research och i samband med att de ansökte om tillstånd att få bedriva fältförsök med genmodifierad oljedådra frågade de myndigheterna om även de genomredigerade plantorna omfattades av GMO-lagstiftningen. Myndigheterna svarade att i de fall en genomredigeringsteknik som CRISPR/Cas9 ger upphov till genetiska förändringar som kan ha uppstått naturligt eller genom traditionell förädling så omfattas den inte av lagstiftningen.

Jordbruksverket kom till samma slutsats när de i december 2015 bedömde att backtrav som redigerats med hjälp av CRISPR/Cas9 och inte innehåller något nytt DNA inte behöver något tillstånd för att odlas.
Under 2017 meddelade jordbruksdepartementet i USA att oljedådra som genomredigerats inte är att betrakta som en genetiskt modifierad produkt som omfattas av lagstiftningen.

Om genomredigerade grödor omfattas av den EU-gemensamma GMO-lagstiftningen har diskuterats i över 10 år, utan att något beslut fattats. Just nu ligger frågan på EU-domstolens bord.

Källor: Camelina uses, genetics, genomics, production, and management. Berti et al, Industrial Crops and Products, vol 94, pages 690-710 (30 December 2016); Where GM meets GE, Rothamsted Research, News 18 May 2018; USDA-APHIS, Confirmation of regulatory status of a genome-edited Camelina line developed by CRISPR/Cas9 technology; Gentekniknämnden, Forskningsnytt; https://www.genteknik.se/category/vaxter/gmo-lagstiftningen/