EU godkänner stamcellsbehandling

En stamcell kan dela sig ett obegränsat antal gånger och utvecklas till alla olika celltyper. Illustration och copyright: Gunilla Elam

I februari 2015 godkände EU-kommissionen en stamcellsbehandling mot brännskador i ögonen. Brännskador kan leda till brist på de så kallade limbala stamcellerna i ögat. Dessa stamceller kan återbilda hornhinnan och när de saknas växer andra typer av celler över ögat för att skydda det. Det leder bland annat till inflammationer, grumlad syn och ärrbildning
och i slutänden svåra smärtor och blindhet.

Den medicinska produkten som nu godkänts heter Holoclar och består bland annat av limbala stamceller som isolerats från ett oskadat område i patientens ögon. Cellerna odlas och transplanteras sedan tillbaka till patientens skadade öga.

Marie Nyman

Källa: Next-generation stem cell therapy poised to enter EU market, Nature Biotechnology, News volume 33, number 3 (March 2015)