Eurobarometer 2019: Food safety in the EU

Copyright: Gunilla Elam

Den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten har genomfört en undersökning om EU:s befolknings attityder till livsmedelssäkerhet.

På frågan vilka av elva områden som de utfrågade hört talas om och som bekymrar dem hamnade rester av antibiotika, hormoner och steroider i kött högst upp med 44 procent. I Sverige var siffran betydligt högre, 75 procent. Genetiskt modifierade livsmedel och drycker hamnade på åttonde plats med 27 procent av EU:s befolkning och 21 procent av de tillfrågade svenskarna. Mest oroad över genetiskt modifierade ingredienser var man i Litauen, Bulgarien, Grekland och Lettland och minst i Malta och Finland.

Även om frågorna inte var exakt desamma i den senaste undersökningen 2010 så hamnade genetiskt modifierade ingredienser då på fjärde plats med 66 procent.

På frågan om vilka källor de tillfrågade litar på när det gäller information om livsmedelssäkerhet hamnade forskare i topp med 82 procent av de tillfrågade inom EU och 94 procent av svenskarna.
Minst förtroende hade kändisar, bloggare och influencers med 19 procent inom EU och tre procent bland svenskarna.

Marie Nyman
Källa: 2019 Eurobarometer on Food Safety in the EU