Fältförsök med genmodifierade kålmalar i USA

Bild på kålmalen Plutella xylostella.
Kålmal, Plutella xylostella. Foto: David McClenaghan, CSIRO.

I juli 2017 gav jordbruksdepartementet i USA tillstånd till fältförsök med genetiskt modifierade kålmalar (Plutella xylostella). De ansåg att försöket inte skulle vara någon risk för människors hälsa eller miljön. Försöket startades upp i augusti 2017. Detta nya fältförsök löper parallellt med ett försök som startades 2015. I detta äldre försök hålls kålmalarna i burar i fält.

De genetiskt modifierade hanarna bär på en gen som gör att honorna dör innan de har utvecklats till fjärilar. Tanken är att på så vis minska antalet kålmalar. Man vill undersöka huruvida populationen av kålmal minskar eller inte i fältförsöket. Idén är att om det finns färre antal honor att para sig med så kommer det att produceras färre nya kålmalar totalt sett. Då minskar risken för skador på kålväxter. Dessutom har man som mål minska användningen av insektsbekämpningsmedel.

Tidigare har man gjort lyckade försök i laboratorium och i burar i fält. Nu går man alltså vidare och släpper ut dem på ett cirka tre hektar stort kålfält. Man har fått tillstånd att släppa ut 10 000 kålmalar per tillfälle och max 30 000 kålmalar per vecka. Under fältförsöket studerar man bland annat hur långt från sina utsläppspunkter de modifierade kålmalarna och hur länge de lever. Detta jämförs med omodifierade kålmalar.
Kålmalen är en allvarlig skadegörare på kålväxter, till exempel raps, vitkål och broccoli. Man räknar med att den orsakar förluster på 4–5 miljarder dollar per år globalt sett.

 

Källor
1. USDA announces final EA, FONSI, and permit for GE diamondback moth. https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/. https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/brs-news-and-information/final_diamondback_moth. Accessed August 22, 2017.
2. EA – Proposal to Permit the Field Release of Genetically Engineered Diamondback Moth in New York.; 2017. https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/16_076101r_fea.pdf.
3. FONSI – Permit Application 16-076-101r, Field Release of Genetically Engineered Dimondback Moth Strain OX4319L-Pyx.; 2017. https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/16_076101r_fonsi.pdf.
4. Dick JL. Availability of a final environmental assessment and finding of no significant impact for the field release of genetically engineered diamondback moths. Fed Regist. 2017;82(129):31548. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-07-07/pdf/FR-2017-07-07.pdf.
5. Thompson H. GM moth trial gets a green light from USDA. Sci News. 2017. https://www.sciencenews.org/article/gm-moth-trial-gets-green-light-usda.
6. Waltz E. GM moths with autocidal gene tested outdoors in New York state. Nat Biotechnol. 2017;35(10):896-896. doi:10.1038/nbt1017-896.