Fältförsök med genmodifierade kålmalar i USA

Bild på kålmalen Plutella xylostella.
Kålmal, Plutella xylostella. Foto: David McClenaghan, CSIRO.

I juli startade det brittiska företaget Oxitec ett fältförsök med genmodifierade kålmalar (Plutella xylostella) i USA. Försöket utför i en stor bur där det växer kålplantor. Kålmalen är en allvarlig skadegörare på olika kålväxter som raps, brysselkål och broccoli. Skördebortfall och bekämpning av malen kostar globalt i storleksordningen 4-5 miljarder amerikanska dollar årligen. Malen har utvecklat resistens mot över 90 olika insektsbekämpningsmedel.

I försöket används endast modifierade hanar. De parar sig med de omodifierade honorna i buren. I avkomman dör alla honor innan de hinner föröka sig vilket gör att populationen av kålmalar minskar. I över 60 år har andra växtskadegörare steriliserats med hjälp av strålning för att minska antalet insekter. Ett problem med den tekniken är att strålningen påverkar hundratals gener vilket gör att de steriliserade insekterna har svårt att hävda sig gentemot de vilda skadegörarna.

Oxitec har även modifierat två andra skadegörare, borrflugan Ceratitis capitata och olivflugan Bactrocera oleae. Företaget har tillsammans med sin lokala partner Moscamed fått tillstånd att testa borrflugan i ett öppet fältförsök i Brasilien.

Marie Nyman

Källa: Oxitec trials GM sterile moth to combat agricultural infestations, Nature Biotechnology volume 33, number 8 (August 2015)