Fler mutationer i äldre fäders spermier

Isländska forskare har studerat hur antalet mutationer hos ett barn påverkas av pappans ålder när barnet blev till. Den genetiska informationen av 78 grupper (mamma, pappa och barn) där barnet hade diagnosticerats med autism eller schizofreni jämfördes med information från 1800 slumpvis valda islänningar.

Spermierna bildas hela tiden, ju äldre pappan blir desto fler celldelningar har skett och därmed ökar också sannolikheten för genetiska förändringar. Resultaten visar att barnen ärver ungefär fyra gånger så mycket mutationer från sin pappa än från sin mamma och att faderns ålder avgör hur många mutationer som förs vidare. En 20-årig pappa för i genomsnitt ungefär 25 enstaka DNA-förändringar vidare medan en 40-årig pappa för vidare ungefär 60 förändringar.

Natalie von der Lehr

Källor: Fathers bequeath more mutations as they age Nature News (22 augusti 2012); Kong et al, Nature 488:471 (augusti 2012)