Forskare beskriver hur potatisen kan börja sätta knölar redan i april

Potatis, Solanum tuberosum.

Ett internationellt forskarlag har identifierat den genetiska mekanism som gör att potatis kan bilda knölar även på nordligare breddgrader där dagarna är långa under odlingssäsongen.

Den vilda potatis, som den odlade potatisen härstammar ifrån, kommer ursprungligen från Anderna i Sydamerika. I sitt naturliga tillstånd producerar potatisen knölar när dagarna är relativt korta. Det betyder att om den vilda potatisen odlades i Sverige skulle den börja bilda knölar först under hösten.

Vissa moderna potatissorter kan börja bilda knölar redan i april och det är bakgrunden till detta som nu studerats. Forskarna beskriver olika mutationer i den gen som reglerar knölbildningen. Beroende på kombinationen av olika genvarianter kan de moderna potatissorterna vara antingen tidiga, sena eller något mittemellan.

Marie Nyman

Källa: Naturally occurring allele diversity allows potato cultivation in northern latitudes Kloosterman et al, Nature 495:246 82013)