Forskare föreslår grundläggande åtaganden för försök i miljön

I en artikel, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science stakar forskare inom olika discipliner ut en väg för hur gendrivare skulle kunna testas i miljön. Bland artikelförfattarna finns forskare som arbetar med gendrivare, bevarandebiologer, ekologer, etiker och politiska experter. Forskarna beskriver i sin artikel grundläggande åtaganden för att säkerställa att försöken ska kunna genomföras på ett säkert, öppet och ett vetenskapligt, politiskt och socialt robust sätt. I de grundläggande åtagandena ingår bland annat att:

• samarbeta med lokala experter och andra intressenter för att höja kvaliteten på försökens design och säkerställa ansvarsskyldighet.

• integrera lokalbefolkningen och andra intressenters perspektiv i de analyser som utförs innan datainsamlingen har slutförts.

• publicera aktuell information på öppna plattformar och arbeta mot ett globalt register för organismer med gendrivare i arvsmassan.

• på ett tidigt stadium börja samarbeta med lokala tillsynsmyndigheter.

• utöka analyserna av risk och nytta genom att engagera lokalsamhället och andra intressenter.

Ett forskningsprogram som redan följer dessa riktlinjer är Genetic Biocontrol of Invasive Rodents, ett samarbetsprojekt mellan universitet, departement och ideella organisationer. I projektet ingår bland annat Island Conservation i USA, nyzeeländska The BioHeritage Challenge, universitetet i Adelaide och USA:s jordbruksdepartem entet. Projektet fokus är att förhindra att invasiva gnagare utrotar andra arter på öar.

Marie Nyman

Core commitments for field trials of gene drive organisms. Long et al., Policy Forum, Science (2020).