Forskare föreslår särskild märkning av vissa GMO

Under 2009 publicerade den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (EFSA) GMO-panel riktlinjer för riskbedömning av genetiskt modifierade växter som är avsedda för andra ändamål än som livsmedel och foder. Riktlinjerna täcker in medicinska produkter och växter som modifierats för att producera ämnen för industriell användning (non-food/non-feed GM plants, NFGM).

För att bland annat öka säkerheten för människor och djur föreslår svenska forskare en obligatorisk märkning av denna typ av växter. Förslaget går ut på att växterna tillförs ett kort DNA-fragment som är biologiskt inaktivt. Forskarna kallar DNA-fragmentet ”Plant-Made Industrial and Pharmaceutical products Tag” (PMIP-T) och är tänkt att användas för att kunna detektera och spåra en ofrivillig inblandning av en NFGM-gröda i livsmedels- eller foderkedjan. Tanken är att ändarna på fragmentet ska vara desamma i samtliga NFGM-växter, men att mittendelen ska vara unik för varje NFGM.

Detta innebär att man i det första analyssteget kan använda samma typ av primrar till alla NFGM-växter som bär på märkningen. Primrar är korta DNA-bitar som används när en viss del av DNA ska förökas upp med hjälp av den Nobelprisbelönta metoden PCR (polymeras-kedjereaktion).

Om den första analysen leder till ett positivt resultat, kan man gå vidare och bestämma sekvensen för hela DNA-fragmentet för att identifiera vilken sorts NFGM-produkt det rör sig om. Märkningen skulle göra det tekniskt enkelt och relativt billigt att identifiera och karaktärisera NFGM-produkter. Artikeln beskriver hur man skulle kunna gå till väga, men forskarna är redan i full gång att testa sina idéer.

Marie Nyman

Källor: Nature Biotechnology, News in Brief 27:874 (2009); Nature, News 460:791 (2009); EFSA (www.efsa.europa.eu/)  Alderborn et al, Food and Chemical Toxicology 48:453 (2010)