Klartecken för sojaböna med förändrad oljesammansättning

Bild på sojabönor
Sojaböna, Glycine max

USA:s jordbruksdepartement (USDA) har gett klartecken till kommersiell odling av den första genetiskt modifierade grödan med förändrad fettsyresammansättning. Den modifierade sojabönan producerar en olja med en sammansättning liknande olivoljans. Den konventionella sojaoljan är instabil, vilket bland annat leder till att den oxiderar (härsknar) vid höga temperaturer.

För att stabilisera konventionell sojaolja härdas den, en process som leder till att fleromättade fettsyror omvandlas till enkelomättade, mättade och transfett-syror. Transfettsyror är omättade fettsyror som till utseende och funktion liknar mättade fettsyror. Fettsyresammansättningen i den modifierade sojabönan gör oljan stabil även vid höga temperaturer vilket gör att den inte behöver härdas före användning.

Marie Nyman

Källa: Nature Biotechnology, News 28:769 (2010)