Konventionell förädling leder till stora förändringar i genuttryck

Bild på kornfält.
Korn, Hordeum vulgare. Foto: Christine Painter, CSIRO.

Ett internationellt forskarlag har analyserat alla RNA-molekyler (vilket motsvarar genuttrycket) och växtsubstanser (metaboliter) i två konventionella kornsorter och genetiskt modifierade plantor av dessa sorter. De fann inga signifikanta skillnader mellan de konventionella sorterna och deras genetiskt modifierade motsvarigheter. Däremot fann forskarna stora skillnader när de båda konventionella sorterna jämfördes.

Analyserna visade bland annat på mer än 1600 skillnader i genuttryck och många av dessa gener vet man inte vad de har för funktion. Resultatet är i linje med tidigare studier på bland annat vete, majs och potatis. Forskarnas drar slutsatsen att konventionell förädling förändrar växter betydligt mer än genteknisk förädling.

Marie Nyman

Källa: Kogel et al, Proceedings of the National Academy of Sciences 107:6198 (2010)