Världens första CRISPR-terapi godkänd inom EU

Idag beviljade EU-kommissionen ett villkorat godkännande för genterapin Casgevy. Det är den första CRISPR/Cas9-baserade behandling som når patienter utanför kliniska prövningar. Samma behandling har godkänts i Storbritanniens och i USA under de sista månaderna av 2023.  Livshotande blodsjukdom Genterapin är utvecklad för blodsjukdomarna β -thalassemi och sicklecellanemi som orsakas av mutationer i en av de gener som kodar för uppbyggnaden av hemoglobin. Hemoglobin…

En genomredigerad potatis på väg mot att släppas ut i Latinamerika

Latinamerikas första genomredigerade potatis är på väg att släppas ut på marknaden. I den här potatisen har en gen som orsakar att potatis som skadats blir brun i kontakt med syre slagits ut. Det har gjorts inom ramen för ett argentinskt forskningsprojekt med svenska samarbetspartners. Enzymatisk brunfärgning sker normalt om en potatis skärs i bitar,…

Bagerijäst fungerar med femtio procent syntetiskt DNA

Bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) är en encellig svamp med stor historisk och ekonomisk betydelse för oss människor. Förutom att den i århundranden använts för brödbak och ölbryggning så är den även en viktig modell för forskare som studerar eukaryota celler – alltså celler med cellkärna. Alla djur och växter har eukaryota celler, men inte bakterier. Forskare…

Höns skyddas mot fågelinfluensa med CRISPR/Cas9

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar hos vilda fåglar och som snabbt kan sprida sig, och döda stora bestånd av både vilda och tama fåglar, till exempel höns. Viruset är ett hot mot fågelbestånden så väl som ekonomin och människors hälsa eftersom det då och då byter värd och infekterar människor. I ett försök att…