Första genomredigerade grödan på marknaden

Bild på sojabönor, Glycine max.
Sojaböna, Glycine max. Foto: Amy Wilson, CSIRO.

I ett pressmeddelande den 26 februari meddelade det USA-baserade företaget Calyxt att man börjat sälja produkter från genomredigerad sojaböna. Det är den första grödan som förädlats med hjälp av en gensax som marknadsintroduceras.
Sojabönan har förädlats så att proportionerna av de fettsyror som ingår i fröoljan förändrats. Det gör bland annat att oljan inte härsknar (oxiderar) och att den inte behöver härdas. Vid partiell härdning bildas bland annat transfetter som kan påverka hälsan negativt.

De produkter som har börjat säljas är en olja som kallas Calyno och som innehåller 80 procent av fettsyran oljesyra och en foderprodukt i form av sojabönsmjöl.

Om förädlingsverktyget är en gensax och grödan inte innehåller något nytt DNA regleras den inte som en genetiskt modifierad gröda i USA. Det gör den däremot inom EU efter det att EU-domstolen i juli 2018 jämställt genomredigering med genmodifiering. I fallet med sojabönan har gensaxen TALEN använts för att skapa riktade mutationer.

I de fall genomredigeringsteknikerna används för att skapa riktade mutationer i arvsmassan går det inte att via analys avgöra hur grödan förädlats fram. När nu genomredigerade grödor börjar marknadsintroduceras kommer det att få återverkningar på den EU-gemensamma märkningslagstiftningen. Tillsynsmyndigheterna har ingen möjlighet att via provtagning och analys avgöra på vilket sätt produkten tagits fram. Därmed blir det i princip omöjligt att upprätthålla den nolltolerans som lagstiftningen kräver vid inblandning av icke-godkända genetiskt modifierade organismer i livsmedel.

Calyxt har flera andra genomredigerade grödor i pipeline, bland annat ett vete med högt fiberinnehåll som de planerar att lansera 2020 – 2021.

Marie Nyman
Källa: First commercial sale of Calyxt high oleic soybean oil on the U.S. market. Calyxt, pressmeddelande 26 februari 2019.